Referenser Rör / VS

Halmstads Fastighets AB

Nyhems Servicehus, ordervärde 3,1 Mkr
Konvertering av värmesystem

kv. Almen 19, ordervärde 2,6 Mkr
Konvertering av värmesystem

Söndrums Kyrkby, ordervärde 1,7 Mkr
Nybyggnad av åtta parhus samt två 5-våningshus i passivhusteknik

FaBo

kv. Drivbänken etapp 2-  ordervärde 2,2 Mkr
Nybyggnad av 42 lägenheter i centrala Falkenberg.

BoKlok

BoKlok Vårvinden – UC, ordervärde 1,2 Mkr

Installation av central bergvärmeanläggning för uppvärmning och tappvarmvatten i 36 bostadsrätter på Hisingen i Göteborg.

BoKlok Kristineslätt HR, ordervärde 0,9 Mkr

Installation av central bergvärmeanläggning för uppvärmning och tappvarmvatten i 28 lägenheter.

BoKlok Skrea Stationssamhälle

Installation i undercentral samt förläggning och inkoppling av kulvertsystem.

Falkenbergs Kommun

Långåsskolan
Om-, och tillbyggnad av skola.

NTC-huset, Falkenbergs Gymnasieskola ordervärde 2,2 Mkr
Nybyggnad av passivhus som inrymmer skolans el- och industriprogram.

Ullareds idrottshall ordervärde 1,0 Mkr
Nybyggnad av idrottshall vid Apelskolan i Ullared

Centrumhallen ordervärde 5,0 Mkr
Nybyggnad av evenemangshall i centrala Falkenberg.

Kv Boken ordervärde 4,0 Mkr
Nybyggnad av äldreboende med 60 servicelägenheter och fyra förskoleavdelningar i Falkenberg

Slöingeskolan ordervärde 0,6 Mkr
Ombyggnad av förskoleavdelningar.

Ishall ordervärde 3,5 Mkr
Nybyggnad av ishall på Kristineslätt i Falkenberg

Vinbergs skola ordervärde 1,3 Mkr
Fastbränsleanläggning

Älvsereds skola ordervärde 1,6 Mkr
Fastbränsleanläggning

Fjärrvärme UC ordervärde 1,8 Mkr
Floragården
Fajansskolan
Shubertstorpsskolan
Idrottshallen
Apelskolan

Wästbygg

Stål & Hyr ordervärde 1,0 Mkr
Nybyggnad av affärs-, lagerlokal i Falkenberg.

Blomsterlandet ordervärde 1,1 Mkr
Nybyggnad av butikslokal i Falkenberg.

Cheapy ordervärde 0,3 M kr
Nybyggnad av butikslokal i Falkenberg

Peterson och Hansson

Walters bildelar ordervärde 2,3 Mkr
Om-, och tillbyggnad av anläggning i Falkenberg

Skanska Sverige AB

Hallands Sjukhus – Halmstad, Psykiatrisk Avd 26, ordervärde 2,4 Mkr
Om-, och tillbyggnad av  vårdavdelning 26 med mottagningar samt administration för vuxenpsykiatrin vid Hallands Sjukhus Halmstad

Bo Klok, Sandslätt etapp 1&2, ordervärde 3,2 Mkr
Nybyggnad av 35 bostäder i radhus & kedjehus  i Falkenberg

Derome Byggvaror – Varberg, ordervärde 1,2 Mkr
Nybyggnad av komersiella lokaler i Varberg

Varbergs Skyltgravyr, ordervärde 1,4 Mkr
Nybyggnad av kontors-, tillverkningslokaler i Varberg

Brf Solsidan etapp 1-3, ordervärde 5,1 Mkr
Nybyggnad av bostäder på Kristineslätt i Falkenberg

Derome Byggvaror – Halmstad, ordervärde 0,7 Mkr
Nybyggnad av komersiella lokaler i Halmstad

Brf La Scala ordervärde, 5,3 Mkr
Nybyggnad av bostäder på GamleTull i Halmstad

Hus A1-3, ordervärde 8,6 Mkr
Nybyggnad av bostäder på Kristineslätt i Falkenberg

Kristineslätt villor, ordervärde 1,9 Mkr
Nybyggnad av bostäder på Kristineslätt i Falkenberg

Riksbyggen

Brf Villa Real ordervärde 5,0 Mkr
Nybyggnad av bostäder på GamleTull i Halmstad

Brf Rönnbäret ordervärde 2,2 Mkr
Nybyggnad av bostäder på Kv Brattalyckan i Falkenberg