Vattenfall

HVAC–SP2,DPS ordervärde 5,0 Mkr
Nybyggnad av säkerhetsbyggnader.

Komfortkyla ordervärde 0,3 Mkr

Basprojekt 1 &2 ordervärde 3,9 Mkr
Ombyggnad av ställverksrum.

Vätgas ordervärde 0,8 Mkr