Vattenfall

RG 101, ordervärde 0,7 Mkr
Nybyggnad av montagehall.

DG934, 3S, ordervärde 2,3 Mkr
Nybyggnad av dieselbyggnad

HVAC–SP2,DPS ordervärde 2,3 Mkr
Nybyggnad av säkerhetsbyggnader.

Basprojekt 1 &2 ordervärde 1,9 Mkr
Ombyggnad av ställverksrum.

Bullerdämpande – åtgärder ordervärde 0,3 Mkr
Diverse ombyggnader.