Varbergs Fastighets AB

Kv Postmästaren, ordervärde 4,3 Mkr
Ombyggnader av fastighet i centrala Varberg.

Campus Varberg, ordervärde 2,8 Mkr
Om-, och tillbyggnad av högskola i centrala Varberg.