Stena

Återvinnings-anläggning Verkå Malmö, ordervärde 1,4 Mkr