Södra

Pelletsfabrik & Mesaugn – Värö Bruk / Södra Cell
Installationer i nya lokaler

Ombyggnad kontor ordervärde 3,5 Mkr
Nybyggnad kontor ordervärde 1,7 Mkr
Kylinstallation ställverk ordervärde 1,6 Mkr