Riksbyggen

Brf Villa Real ordervärde 5,0 Mkr
Nybyggnad av bostäder på GamleTull i Halmstad

Brf Rönnbäret ordervärde 2,2 Mkr
Nybyggnad av bostäder på Kv Brattalyckan i Falkenberg