Riksbyggen

Brf Villa Real, ordervärde 2,2 Mkr
Nybyggnad av bostäder på GamleTull i Halmstad

Brf Rönnbäret, ordervärde 1,1 Mkr
Nybyggnad av bostäder på kv. Brattalyckan i Falkenberg