Pharmster

Oncological center ordervärde 4,6 Mkr
Installation av distributionssystem för WFI, PS samt blandningstankar för och IV-lösning

Sakha medprom ordervärde 5,5 Mkr
Installation av distributionssystem för WFI, PS samt blandningstankar för och IV-lösning

NCM ordervärde 2,2 Mkr
Installation av distributionssystem för WFI, PS samt blandningstankar för och IV-lösning