Pharmadule

Baxter ordervärde 2,5 Mkr
Installation av distributionssystem för WFI och PS

Eli Lilly ordervärde 15,8 Mkr
Distributionssystem för läkemedelsproduk