Östra Frölunda Kommun

Pelletsanläggning samt kulvert ordervärde 4,0 Mkr
Fjärrvärme UC Floragården ordervärde 0,2 Mkr
Fjärrvärme UC Fajansskolan ordervärde 0,3 Mkr