IKEA

Fjärrvärme UC kv. Lansen 2, Älmhult, ordervärde 0,1 Mkr
Fjärrvärme UC kv. Mix, Älmhult, ordervärde 0,1 Mkr
Fjärrvärme UC kv. Lansen 1, Älmhult, ordervärde 0,1 Mkr
Fjärrvärme UC DC nord, Älmhult , ordervärde 1,2 Mkr
Fjärrvärme UC DC syd, Älmhult, ordervärde 1,1 Mkr
Fjärrvärme UC Torsvik, Jönköping, ordervärde 0,4 Mkr
Fjärrvärme UC Torsvik DC, Jönköping, ordervärde 0,7 Mkr
Nybyggnad lager Jönköping ordervärde 2,8 Mkr