Halmstads Energi och Miljö AB

Fjärrkyla Viking Malt – Halmstad, ordervärde 2,5 Mkr
Anslutning av fastighet i fjärrkylnät.

Fjärrkylcentral – Halmstad, ordervärde 4,2 Mkr
Nybyggnad av kylcentral på Söder

RAM-avtal fjärrvärmeinstallationer 2013-2015

RAM-avtal fjärrvärmeinstallationer 2009-2012