FR Teknik

Frödinge Mejeri ordervärde 0,6 Mkr
Tillbyggnad av ny produktionslinje.

Örnäs ordervärde 0,2 Mkr
Inkoppling av ny pastör.

Malaco ordervärde 0,6 Mkr
Tillbyggnad av ny produktionslinje