FAVRAB

Ombyggnad Jonstorps vattenverk ordervärde 0,6 Mkr
Ombyggnad Fegens vattenverk ordervärde 1,5 Mkr
Ombyggnad Näset pumpstation ordervärde 0,5 Mkr
Nybyggnad Sörby vattenverk ordervärde 4,6 Mkr