Falkenbergs Kommun

Långåsskolan
Om-, och tillbyggnad av skola.

NTC-huset, Falkenbergs Gymnasieskola ordervärde 2,2 Mkr
Nybyggnad av passivhus som inrymmer skolans el- och industriprogram.

Ullareds idrottshall ordervärde 1,0 Mkr
Nybyggnad av idrottshall vid Apelskolan i Ullared

Centrumhallen ordervärde 5,0 Mkr
Nybyggnad av evenemangshall i centrala Falkenberg.

Kv Boken ordervärde 4,0 Mkr
Nybyggnad av äldreboende med 60 servicelägenheter och fyra förskoleavdelningar i Falkenberg

Slöingeskolan ordervärde 0,6 Mkr
Ombyggnad av förskoleavdelningar.

Ishall ordervärde 3,5 Mkr
Nybyggnad av ishall på Kristineslätt i Falkenberg

Vinbergs skola ordervärde 1,3 Mkr
Fastbränsleanläggning

Älvsereds skola ordervärde 1,6 Mkr
Fastbränsleanläggning

Fjärrvärme UC ordervärde 1,8 Mkr
Floragården
Fajansskolan
Shubertstorpsskolan
Idrottshallen
Apelskolan