Falkenberg Energi

Fjärrvärme kulvert Söderbro center SCA ordervärde 1,4 Mkr
Fjärrvärme kulvert centrala Fbg ordervärde 2,2 Mkr
Fjärrvärme kulvert Vessigebro ordervärde 1,1 Mkr
Fjärrvärme kulvert Ullared ordervärde 0,7 Mkr
Fjärrvärme kulvert Fajans ordervärde 1,8 Mkr
Ombyggnad panncentral Vessigebro ordervärde 0,3 Mkr
Ombyggnad panncentral Ullared ordervärde 0,5 Mkr