Coromatic

IKEA ordervärde 1,1 Mkr
Nybyggnad av datahallar i Osby och Älmhult.