Carlsberg Sverige AB Helsingborg

Ombyggnad tappningslinjer ordervärde 1,0 Mkr
Inst. Blåsmaskin ordervärde 0,5 Mkr
Ny vattenkulvert ordervärde 1,8 Mkr
Inkoppling källa 3 ordervärde 0,8 Mkr
Inkoppling källa 5 ordervärde 1,0 Mkr
Inkoppling ny pastör ordervärde 1,2 Mkr
Ombyggnad vattenverk ordervärde 0,7 Mkr