Carlsberg Sverige AB Falkenberg

Ombyggnad varmvattenförsörjning ordervärde 5,5 Mkr
Ombyggnad nödduschar ordervärde 0,9 Mkr
Installation ny luttank ordervärde 0,3 Mkr
Installation ny syreledning ordervärde 0,3 Mkr
Värmeåtervinning kompressor ordervärde 0,3 Mkr
Ny lagerbyggnad ordervärde 8,9 Mkr