Carlsberg Supply Company Sverige AB

Cip lagertank steg 2, ordevärde 1,3 Mkr

Ny takavvattning, ordervärde 1,6 Mkr

Ny ölledning över tak, ordervärde 2,9 Mkr

Ny filtermatrix, ordervärde 2,8 Mkr

Värme till nytt höglager, ordervärde 0,7 Mkr

Försörjning Kol 65, ordervärde 2,3 Mkr

Nya trycktankar ordervärde 4,8 Mkr

Stilldrink Projekt ordervärde 16,3 Mkr

Automatisering kopplingstavla orderdervärde 4,8 Mkr

Bulk Beer Projekt ordervärde 1,8 Mkr

Automatisering mixer kol. 5 ordervärde 1,9 Mkr

Draught Master ordervärde 5,3 Mkr