BoKlok

BoKlok Vårvinden – UC, ordervärde 1,2 Mkr

Installation av central bergvärmeanläggning för uppvärmning och tappvarmvatten i 36 bostadsrätter på Hisingen i Göteborg.

BoKlok Kristineslätt HR, ordervärde 0,9 Mkr

Installation av central bergvärmeanläggning för uppvärmning och tappvarmvatten i 28 lägenheter.

BoKlok Skrea Stationssamhälle

Installation i undercentral samt förläggning och inkoppling av kulvertsystem.