ASTRA Tech

Köldbärarsystem ordervärde 1,0 Mkr
Ombyggnad kolfilter ordervärde 0,5 Mkr
Distributions-system ordervärde 1,1 Mkr