Arla

Göteborg ordervärde 7,0 Mkr
Tillbyggnad av kyllager till anläggning i Kallebäck.

Jönköping ordervärde 21,0 Mkr
Tillbyggnad av kyllager och produktionslokaler till anläggning i Ljungarum.

Stockholm ordervärde 6,0 Mkr
Tillbyggnad av kyllager i Kalhäll

Stockholm ordervärde 8,8 Mkr
Tillbyggnad av produktionslokaler i Kalhäll