Arla

Göteborg ordervärde 2,8 Mkr
Tillbyggnad av kyllager till anläggning i Kallebäck.

Jönköping ordervärde 9,4 Mkr
Tillbyggnad av kyllager och produktionslokaler till anläggning i Ljungarum.

Stockholm ordervärde 2,4 Mkr
Om-, och tillbyggnad av anläggning i Kalhäl