Nytt nummer av Comfort Magazine.

Nytt nummer av Comfort Magazine som denna gång distribueras som bilaga till tidningen Byggindustrin med ca. 32.000 läsare inom byggsektorn. Du kan läsa Comfort Magazine här (kräver pdf-läsare).

Comfort magazine bilaga_K13[2]