Nya entreprenader i Falkenberg.

Falkenbergs Rör erhöll både VS-, och Ventilationsentreprenad för etapp 2 av Kv. Drivbänken i Falkenberg. Projektet innebär att utföra installationer i två huskroppar som totalt rymmer 42 st lägenheter.

Beställare är Falkenbergs Bostads AB.

Entreprenaderna påbörjas inom kort och skall färdigställas under hösten 2013.