Halmstad Energi och Miljö, en av våra nöjda kunder!

När Viking Malt i Halmstad stod i behov av att installera ny kylproduktion i sin anläggning valde de att ansluta sig till HEM´s fjärrkylanät. Då HEM anlitade entreprenör fick Falkenbergs Rör AB uppdraget att ansluta inkommande kulvert samt att bygga om och anpassa Viking Malts befintliga anläggning till fjärrkyla.

Kolla filmklipp för vidare info.