Falkenbergs Rör nu certifierade enligt ISO !

Efter att under våren ha ingått i Comforts första grupp av företag som ISO-certifierats av Inspecta enligt multisitecertifiering erhöll Falkenbergs Rör i månadsskiftet sitt certifikat för ISO 9001:2008, ISO 14001:2004.

För mer info samt certifikat se under Kvalitet & Miljö.