Falkenbergs Rör installerar!

Då Falkenberg Strandbad bestämt att bygga spa-avdelning valdes Falkenbergs Rör som entreprenör för VS-, och Ventilationsinstallationer.

Byggherre är FSB Sweden AB.

Beställare är Aktiebolaget Sten & Stuga.

Entreprenaderna är påbörjade och skall färdigställas under våren 2012.