Falkenbergs Rör installerar VS & Vent åt FaBo!

Objektet avser ombyggnad och renovering av kv. Sloalyckan, Hus F. Objektet är beläget vid Utmarksvägen, Falkenbergs kommun.

Entreprenadform är underentreprenad i samverkan (Partnering)

Byggherre är Falkenbergs Bostads AB.

Beställare är NCC Construction AB

Projektet är påbörjat och beräknas stå klart under 2015.