Falkenbergs Rör installerar vid uppförande av förskola.

Objektet avser nybyggnad av Göthriks förskola omfattande tre avdelningar och mottagningskök, BTA ca 750 kvm. Objektet är projekterat som ett passivhus. Objektet är beläget intill Göthriks skola i Grimeton, Varbergs kommun.

Entreprenadform är samordnad generalentreprenad.

Bygherre och beställare är Varbergs Kommun.

Projektet är påbörjat och beräknas stå klart efter sommaren 2014.