Falkenbergs Rör installerar!

Då Carlsberg Sverige AB skall bygga nytt höglager valdes Falkenbergs Rör som entreprenör för VS-, och Ventilationsinstallationer.

Byggherre är Carlsberg Sverige AB.

Beställare är Peterson & Hansson Byggnads AB

Entreprenaderna påbörjas inom kort och skall färdigställas under 2012.