Falkenbergs Rör i samarbete med BoKlok Housing

Då BoKlok uppför 2 st områden för bostadsrättslägenheter inom Kristineslätt upphandlades Falkenbergs Rör som  rörentreprenör för installation av 2 st bergvärmeanläggning i undercentral för uppvärmning och tappvarmvatten. Lägenheterna uppförs i Falkenberg.

Byggherre och beställare är BoKlok Housing AB.

Projektet påbörjas inom kort och beräknas slutföras under våren 2016.