Falkenbergs Rör AB installerar åt Södra Cell Värö.

Då Södra Cell Värö uppför en ny Pelletsfabrik samt en ny träpulvereldad Mesaugn upphandlades Falkenbergs Rör AB som entreprenör för att utföra ventilations-, kyl-, och vs-entreprenad inklusive styr.

Byggherre och beställare är Södra Cell Värö.

Entreprenaderna påbörjas inom kort och skall vara färdigställda vid årsskiftet.