Falkenbergs Rör AB installerar åt Södra Cell Värö.

Då Södra Cell Värö byggs ut upphandlades Falkenbergs Rör AB som entreprenör för att utföra ventilations-, kyl-, och vs-entreprenad inom 10 st. ställverk.Expansionen innebär en ökning av produktionskapaciteten från dagens 425 000 ton till 700 000 ton massa per år. Bruket blir därmed ett av världens största för produktion av barrsulfatmassa.

Byggherre och beställare är Södra Cell Värö.

Entreprenaderna är påbörjade och skall vara färdigställda under 2016.