En av våra avdelningschefer i media

Denna annons används av Comfortkedjan i olika mediala kanaler.