Industri

Vi är en av de största aktörerna i västra Sverige inom rörinstallationer till de flesta typer av industrianläggningar.

En hel del av de arbeten vi utför är egna nyckelfärdiga lösningar där vi tagit kundens idé till konstruktion och utförande av komplett installation.

Självklart har vi nationella svetslicenser och godkända procedurprovningar i enlighet med direktivet för tryckbärande anordningar, svenska regler i AFS 1999:4, för de normalt förekommande ståltyperna.

Vi arbetar med bland annat kemisk industri, inom miljösektorn, livsmedels-, läkemedels-, och energiindustri.

Exempel på uppdrag som vi utför:

· Processrörledning
· Rörledningar i panncentraler/värmeverk
· Rörledning/kulvert för fjärrvärme, ånga, tryckluft
· Installationer för energi och värmeåtervinning
· Installationer rörande naturgas, gasol, biogas enl. EGN 01
· Rörsystem för större kylanläggningar
· Filtreringsanläggningar för dricksvattennät
· Vatten-, och avloppsverk

Vi kan hjälpa dig!

Michael Nilsson

Michael Nilsson

Avdelningschef Ventilation & Service

0346-71 47 55

Vi kan hjälpa dig!

Jesper Johansson

Jesper Johansson

Avdelningschef Industri & VS

0346-71 47 58

Vi kan hjälpa dig!

Ingemar Isaksson

Ingemar Isaksson

Projektledning Industri & VS

0346-71 47 56

Vi kan hjälpa dig!

Bernt Arvidsson

Bernt Arvidsson

Serviceledare

0346-71 47 65

Referenser inom Industri